ID.00001. МОДЕРНИ ТЕХНИКИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ В ПОДКРЕПА И ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Състояние: Отворена

МОДЕРНИ ТЕХНИКИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ В ПОДКРЕПА И ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ID номер АОП: 04957-2015-0001 03.02.2015 г.

 1. Решение № 1 от 03/02/2015 г. за откриване на процедура
 2. Обявление за публикуване
 3. Документация
 4. Приложение 1.Заявление
 5. Приложение 2.Техническо предложение
 6. Приложение 3.Ценово предложение
 7. Приложение 4.Административни сведения
 8. Приложения 5,6,7
 9. Приложения 8,9
 10. Приложение 10.Проект на договор
 11. Приложение 11.Списък експерти
 12. Приложение 12.Декларация експерти
 13. Приложение 13 - CV
 14. Приложения 14,15,16,17
 15. Линк към Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в РОП
 16. Линк към Обявлението за обществената поръчка в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Отговори на отправени запитвания във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 1. Въпрос 1 - Отговор

Решение 2 от 25/02/2015 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, съгл. чл. 3, ал. 1 от ЗОП