Профил на купувача (Обществени поръчки)

Тук се публикуват всички обществени поръчки, провеждани по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Заглавие Дата на създаване
ID.00001. МОДЕРНИ ТЕХНИКИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ В ПОДКРЕПА И ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО Вторник, 03 Февруари 2015 15:42